tumor Antibody

tumor Antibody

Renal Tumor Antigen (MOK) Antibody

abx117160-100ug Abbexa 100 ug 560.4 EUR

Renal Tumor Antigen (MOK) Antibody

abx033057-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Renal Tumor Antigen (MOK) Antibody

abx033057-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Renal Tumor Antigen (MOK) Antibody

20-abx001482 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

20-abx101916 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 961.20 EUR
 • 510.00 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

20-abx174370 Abbexa
 • 1028.40 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

20-abx174371 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

abx022602-02ml Abbexa 0.2 ml 610.8 EUR

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

abx031587-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

abx031587-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

20-abx129598 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Renal Tumor Antigen (RAGE) Antibody

20-abx130373 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1562.40 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody

20-abx110393 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody

20-abx109268 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Translationally-controlled tumor Antibody

20-abx110288 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Breast Tumor Kinase antibody

70R-31875 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR
Description: Rabbit polyclonal Breast Tumor Kinase antibody

Breast Tumor Kinase antibody

70R-33385 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR
Description: Rabbit polyclonal Breast Tumor Kinase antibody

Wilms Tumor Protein Antibody

48959-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Wilms Tumor Protein Antibody

48959-50ul SAB 50ul 286.8 EUR

Tumor necrosis factor antibody

70R-15095 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR
Description: Rabbit polyclonal Tumor necrosis factor antibody

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134518 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134519 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134520 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134521 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx137175 Abbexa
 • 1045.20 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236083-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236084-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx139924-01mg Abbexa 0.1 mg 444 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141063 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141064 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141088 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141162 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141164 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141175 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx133358 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx121795 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx444908-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx448535-100ug Abbexa 100 ug 627.6 EUR

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108088 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108947 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx018341-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx020578-02mg Abbexa 0.2 mg 560.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx037925-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413267-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413271-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413272-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008609 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008610 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008611 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008612 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008613 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008614 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx011309-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx013359 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx142273 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

abx239528-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

abx224107-100ug Abbexa 100 ug 493.2 EUR

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

abx215781-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

20-abx116670 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

20-abx334134 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

abx430953-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

20-abx001111 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Wilms Tumor 1 (WT1) Antibody

20-abx142313 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul