serum Antibody

serum Antibody

Goat Serum antibody
20-S1121G000-V0 10 ml
EUR 133
Description: Guinea pig polyclonal Goat Serum antibody
Goat Serum antibody
20-S1121GN00-D0 10 ml
EUR 133
Description: Guinea pig polyclonal Goat Serum antibody
Serum Albumin Conjugated Antibody
C48145 100ul
EUR 397
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx109288
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx109420
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110206
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110207
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110528
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110530
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110537
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110584
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110585
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110594
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110618
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110620
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110644
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110645
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110646
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin (ALB) Antibody
20-abx110647
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Bovine Serum Albumin Antibody
20-abx133923
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Bovine Serum Albumin Antibody
20-abx133926
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin Antibody (Biotin)
20-abx134561
 • EUR 384.00
 • EUR 606.00
 • EUR 230.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Bovine Serum Albumin Antibody
20-abx134562
 • EUR 356.00
 • EUR 537.00
 • EUR 217.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin Antibody (Biotin)
20-abx105033
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin Antibody (FITC)
20-abx106448
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum Albumin Antibody (HRP)
20-abx107862
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum albumin (ALB) Antibody
20-abx339064
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum albumin (ALB) Antibody
20-abx339065
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Serum albumin (ALB) Antibody
20-abx211456
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Mouse Serum Albumin antibody
70R-AG001 1 mg
EUR 256
Description: Affinity purified Goat polyclonal Mouse Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
70R-AG008 1 mg
EUR 300
Description: Goat Purified polyclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
70R-AR008 1 mg
EUR 1847
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin Antibody
48062-100ul 100ul
EUR 333
Human Serum Albumin Antibody
48062-50ul 50ul
EUR 239
Human Serum Albumin antibody
10C-CR2116M2 1 mg
EUR 241
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10C-CR2116M3 1 mg
EUR 176
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-10574 100 ug
EUR 349
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10-1432 1 mg
EUR 348
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-8417 100 ul
EUR 393
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-A120a 1 mg
EUR 460
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-A120b 1 mg
EUR 460
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-A120c 1 mg
EUR 489
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Human Serum Albumin antibody
10R-A120d 1 mg
EUR 475
Description: Mouse monoclonal Human Serum Albumin antibody
Mouse Serum Albumin antibody
20R-AR005 20 mg
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Mouse Serum Albumin antibody
Rat Serum Albumin antibody
20R-AR023 20 mg
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Rat Serum Albumin antibody
Mouse Serum albumin antibody
20R-AR041 2 ml
EUR 295
Description: Rabbit polyclonal Mouse Serum albumin antibody
Carbofuran antibody (Neat Serum)
20C-CR7091R 100 ul
EUR 338
Description: Rabbit polyclonal Carbofuran antibody (Neat Serum)
Whole Human Serum antibody
20-1727 1 L
EUR 30
Description: Goat polyclonal Whole Human Serum antibody
Whole Human Serum antibody
20-S1110G000-V0 10 ml
EUR 133
Description: Goat polyclonal Whole Human Serum antibody
Human Serum Albumin Antibody
6965-100
EUR 338
Human Serum Albumin Antibody
6965-30T
EUR 146
Canine Serum Albumin antibody
70R-15096 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Canine Serum Albumin antibody
Chicken Serum Albumin antibody
70R-15097 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Chicken Serum Albumin antibody
Goat Serum Albumin antibody
70R-15100 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Goat Serum Albumin antibody
Horse Serum Albumin antibody
70R-15104 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Horse Serum Albumin antibody
Equine Serum
EQS001 500 ml
EUR 200
Cow Serum
abx098251-100ml 100 ml
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.
Fish Serum
abx098257-10ml 10 ml
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.
Goat Serum
abx098258-500ml 500 ml
EUR 370
 • Shipped within 5-10 working days.
Goat Serum
abx098259-500ml 500 ml
EUR 370
 • Shipped within 5-10 working days.
Horse Serum
abx098260-100ml 100 ml
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.
Mouse Serum
abx098261-100L 100 L
EUR 129506
 • Shipped within 5-10 working days.
Mouse Serum
20-abx098261
 • EUR 1163.00
 • EUR 272.00
 • 100 ml
 • 10 ml
 • Shipped within 5-10 working days.
Mouse Serum
abx098261-5L 5 L
EUR 8833
 • Shipped within 5-10 working days.
Mouse Serum
abx098262-1ml 1 ml
EUR 1720
 • Shipped within 5-10 working days.
Porcine Serum
abx098264-1L 1 L
EUR 592
 • Shipped within 5-10 working days.
Rabbit Serum
abx098265-100ml 100 ml
EUR 272
 • Shipped within 5-10 working days.
Rabbit Serum
abx098266-500ml 500 ml
EUR 481
 • Shipped within 5-10 working days.
Rat Serum
abx098267-10ml 10 ml
EUR 272
 • Shipped within 5-10 working days.
Sheep Serum
abx098268-100ml 100 ml
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.