lysosome Antibody

lysosome Antibody

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (HRP)

20-abx316252 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (FITC)

20-abx316253 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (Biotin)

20-abx316254 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx318353 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx234686-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx104124 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

abx139699-01mg Abbexa 0.1 mg 493.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

abx139700-01mg Abbexa 0.1 mg 427.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

20-abx121563 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx444874 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 25 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030136-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030136-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030137-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030137-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030138-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030138-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025207-100ul Abbexa 100 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025208-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025208-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx125357 Abbexa
 • 710.40 EUR
 • 1028.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx123762 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx001598 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

20-abx009048 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome Purification Kit

K235-50 Biovision each 601.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx139703-01mg Abbexa 0.1 mg 427.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

20-abx141221 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412012-01mg Abbexa 0.1 mg 644.4 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412248-50ug Abbexa 50 ug 610.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412249-50ug Abbexa 50 ug 727.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx413983-025mg Abbexa 0.25 mg 678 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx413984-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx414345-025mg Abbexa 0.25 mg 811.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx414347-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody (PE)

abx139701-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody (APC)

abx139702-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (APC)

abx139704-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (PE)

abx139706-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (RPE)

abx444243-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (FITC)

abx443120-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (HRP)

abx443400-100ug Abbexa 100 ug 644.4 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ALP)

abx442278-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (APC)

abx442559-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (HRP)

20-abx304331 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (FITC)

20-abx304332 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (FITC)

abx414346-01mg Abbexa 0.1 mg 895.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (Biotin)

abx442840-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (PerCP)

abx443962-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (Biotin)

20-abx304333 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 390)

abx440030-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 488)

abx440311-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 565)

abx440592-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 594)

abx440873-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 633)

abx441154-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 655)

abx441435-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 680)

abx441716-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 700)

abx441997-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome Isolation Kit (20 tests)

P534 101Bio - Ask for price

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (Streptavidin)

abx444524-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (PE/ATTO 594)

abx443681-100ug Abbexa 100 ug 678 EUR

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 1 (BLOC1S1) Antibody

20-abx109579 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 6 (BLOC1S6) Antibody

20-abx321403 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 6 (BLOC1S6) Antibody

20-abx322095 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 1 (BLOC1S1) Antibody

20-abx111228 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 3 (BLOC1S3) Antibody

abx031279-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 3 (BLOC1S3) Antibody

abx031279-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 2 (BLOC1S2) Antibody

abx032552-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 2 (BLOC1S2) Antibody

abx032552-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 2 (BLOC1S2) Antibody

20-abx321082 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 1 (BLOC1S1) Antibody

20-abx006855 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 2 (BLOC1S2) Antibody

20-abx007112 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 5 (BLOC1S5) Antibody

20-abx309257 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Biogenesis of Lysosome-Related Organelles Complex 1 Subunit 1 (BLOC1S1) Antibody (HRP)

20-abx108026 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug