Immunoglobulin Antibody

Immunoglobulin Antibody

Immunoglobulin M Antibody

E40M619 EnoGene 50ul 395 EUR
Description: Available in various conjugation types.

immunoglobulin G Antibody

E40M620 EnoGene 50ul 395 EUR
Description: Available in various conjugation types.

Yolk Immunoglobulin Antibody

abx110397-500ug Abbexa 500 ug 360 EUR

Yolk Immunoglobulin Antibody (HRP)

abx108951-500ug Abbexa 500 ug 360 EUR

Yolk Immunoglobulin Antibody (FITC)

abx107532-500ug Abbexa 500 ug 360 EUR

Yolk Immunoglobulin Antibody Pair

abx117404-1pair5x96wellplates Abbexa 1 pair (5x96 well plates) 1212 EUR

Yolk Immunoglobulin Antibody (Biotin)

abx106118-500ug Abbexa 500 ug 360 EUR

Anti-hRRP4 Immunoglobulin antibody

STJ16100944 St John's Laboratory 100 µg 1070.4 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx139088-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx104924 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx104928 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin D (IgD) Antibody

20-abx172868 Abbexa
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx172869 Abbexa
 • 944.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx172870 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx172871 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx172872 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx172873 Abbexa
 • 895.20 EUR
 • 477.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx172874 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 1045.20 EUR
 • 543.60 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx172875 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx172879 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx172880 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx172881 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx172882 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx176899 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx176900 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx176901 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1462.80 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx176902 Abbexa
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin D (IgD) Antibody

20-abx176907 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1378.80 EUR
 • 678.00 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin D (IgD) Antibody

20-abx176908 Abbexa
 • 1378.80 EUR
 • 678.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx176909 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1328.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx176910 Abbexa
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx176911 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx176912 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx176913 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx176925 Abbexa
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx176926 Abbexa
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx176927 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx176928 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx176929 Abbexa
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx216165 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139555-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139556-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139557-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx139561-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin D (IgD) Antibody

abx139962-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

abx140208-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx132324 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 1028.40 EUR
 • 526.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx132398 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 678.00 EUR
 • 376.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

abx018247-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

abx018248-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

abx018249-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx018250-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx018251-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

abx018252-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

abx018253-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

abx018254-100ug Abbexa 100 ug 460.8 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101281 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101282 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101283 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx101284 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101285 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101286 Abbexa
 • 292.80 EUR
 • 134.40 EUR
 • 610.80 EUR
 • 343.20 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101287 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 828.00 EUR
 • 427.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101288 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101289 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101290 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 1245.60 EUR
 • 627.60 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101291 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101292 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 142.80 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101293 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1646.40 EUR
 • 777.60 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101294 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101295 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101296 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1078.80 EUR
 • 543.60 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug