dengue Antibody

dengue Antibody

Dengue NS1 antibody
10-1495 1 mg
EUR 462
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-1496 1 mg
EUR 462
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-1497 1 mg
EUR 462
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-1498 1 mg
EUR 462
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-1506 500 ug
EUR 376
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-1507 500 ug
EUR 385
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-2666 500 ug
EUR 425
Description: Mouse Monoclonal Dengue NS1 antibody (subtype 4)
Dengue NS1 antibody
10-2698 1 mg
EUR 241
Description: Mouse Monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
10-2699 1 mg
EUR 241
Description: Mouse Monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 Antibody
20-abx137187
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1720.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus Antibody
abx413942-025mg 0.25 mg
EUR 565
 • Shipped within 1 week.
Dengue Virus Antibody
abx415691-01mg 0.1 mg
EUR 648
 • Shipped within 1 week.
Dengue protein
30-AD32 1 ml
EUR 759
Description: Purified native Dengue protein (Subtype 2)
Dengue Type 2 antibody
10-1706 500 ug
EUR 565
Description: Mouse monoclonal Dengue Type 2 antibody
Dengue Virus NS1 Antibody
abx023864-1mg 1 mg
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus NS1 Antibody
abx023865-1mg 1 mg
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus NS1 Antibody
abx021653-1mg 1 mg
EUR 1017
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus NS1 Antibody
abx021654-1mg 1 mg
EUR 1017
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus NS1 Antibody
abx021655-1mg 1 mg
EUR 1017
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus NS1 Antibody
abx021656-1mg 1 mg
EUR 1017
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue type 2 Antibody
20-abx137060
 • EUR 356.00
 • EUR 523.00
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue 1 NS1 Antibody
20-abx137189
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1720.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue 2 NS1 Antibody
20-abx137190
 • EUR 940.00
 • EUR 1720.00
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue 3 NS1 Antibody
20-abx137191
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1720.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue 4 NS1 Antibody
20-abx137192
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1720.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue NS1 antibody (Subtype 3)
10-1729 250 ug
EUR 238
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 3)
Dengue NS1 antibody (Subtype 4)
10-1731 250 ug
EUR 238
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 4)
Dengue NS1 antibody (Subtype 1)
10-1735 250 ug
EUR 238
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody (Subtype 1)
10-2678 250 ug
EUR 238
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 1)
Dengue NS1 antibody (Subtype 1)
10-2679 250 ug
EUR 197
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 1)
Dengue NS1 antibody (Subtype 4)
10-2680 250 ug
EUR 197
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 4)
Dengue Virus NS1 Protein Antibody
abx024016-1mg 1 mg
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus (Pan) Envelope Antibody
abx024077-1mg 1 mg
EUR 885
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue Virus Type 2 Antibody
abx021651-05mg 0.5 mg
EUR 599
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue p18 Protein
20-abx260218
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1609.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Dengue p42 Protein
20-abx260219
 • EUR 885.00
 • EUR 342.00
 • EUR 1609.00
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 Protein, His, E.coli-100ug
QP11641-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 Protein, His, E.coli-1mg
QP11641-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 Protein, His, E.coli-500ug
QP11641-500ug 500ug
EUR 663
Recombinant Dengue Virus Dengue p18 Protein, Untagged, E.coli-100ug
QP11648-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue p18 Protein, Untagged, E.coli-1mg
QP11648-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue p18 Protein, Untagged, E.coli-500ug
QP11648-500ug 500ug
EUR 663
Recombinant Dengue Virus Dengue p42 Protein, Untagged, E.coli-100ug
QP11649-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue p42 Protein, Untagged, E.coli-1mg
QP11649-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue p42 Protein, Untagged, E.coli-500ug
QP11649-500ug 500ug
EUR 663
Recombinant Dengue Virus Dengue Polyvalent Protein, His, E.coli-100ug
QP11650-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue Polyvalent Protein, His, E.coli-1mg
QP11650-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue Polyvalent Protein, His, E.coli-500ug
QP11650-500ug 500ug
EUR 663
Recombinant Dengue Virus Dengue Premembrane Protein, His, E.coli-100ug
QP11652-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue Premembrane Protein, His, E.coli-1mg
QP11652-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue Premembrane Protein, His, E.coli-500ug
QP11652-500ug 500ug
EUR 663
Recombinant Dengue Virus Dengue-HRP Protein, Untagged, E.coli-100ug
QP11655-100ug 100ug
EUR 218
Recombinant Dengue Virus Dengue-HRP Protein, Untagged, E.coli-1mg
QP11655-1mg 1mg
EUR 1261
Recombinant Dengue Virus Dengue-HRP Protein, Untagged, E.coli-500ug
QP11655-500ug 500ug
EUR 663
Dengue NS1 antibody (Subtype 2/3)
10-1730 250 ug
EUR 238
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 2/3)
Dengue NS1 antibody (Subtype 2/4)
10-1732 250 ug
EUR 197
Description: Mouse monoclonal Dengue NS1 antibody (Subtype 2/4)
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5160 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5162 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5163 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5164 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5165 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5166 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5167 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5168 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5169 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse antibody for Dengue virus NS1
5170 100 ug
EUR 321.88
Description: This is purified Mouse monoclonal antibody against Dengue virus NS1 for WB, ELISA.
Mouse anti-Dengue NS1 Monoclonal Antibody
DMAB-A004 1 mg
EUR 579
Mouse Anti Dengue Virus Monoclonal Antibody
DMABT-51211MD 0.25 mg
EUR 767
Mouse Anti Dengue Virus Monoclonal Antibody
DMABT-51212MD 0.1 mg
EUR 892
Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-3 Protein, Untagged, Insect-10ug
QP11631-10ug 10ug
EUR 201