cellular Antibody

cellular Antibody

Cellular tumor antigen p53 Antibody

20-abx109268 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

abx030969-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

abx030969-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

49774-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

49774-50ul SAB 50ul 286.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134518 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134519 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134520 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134521 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx137175 Abbexa
 • 1045.20 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236083-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236084-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx139924-01mg Abbexa 0.1 mg 444 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141063 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141064 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141088 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141162 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141164 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141175 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx133358 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx121795 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx444908-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx448535-100ug Abbexa 100 ug 627.6 EUR

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108088 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108947 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx018341-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx020578-02mg Abbexa 0.2 mg 560.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx037925-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413267-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413271-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413272-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008609 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008610 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008611 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008612 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008613 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008614 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx011309-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx013359 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx142273 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) Antibody

20-abx319126 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody (FITC)

20-abx107528 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

TP53 Antibody / Cellular tumor antigen p53

RQ7263 NSJ Bioreagents 100ug 419 EUR

Cellular tumor antigen p53 Antibody (Biotin)

20-abx105253 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody (Biotin)

20-abx106114 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (RPE)

abx444275-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (ALP)

abx446373-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (APC)

abx446374-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (RPE)

abx446380-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (RPE)

abx413270-100tests Abbexa 100 tests 710.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (HRP)

abx443432-100ug Abbexa 100 ug 594 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (ALP)

abx442310-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (APC)

abx442591-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) Antibody (HRP)

20-abx319127 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (FITC)

abx413269-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (FITC)

abx443152-100ug Abbexa 100 ug 594 EUR

Cellular Nucleic Acid Binding Protein Antibody

20-abx137467 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) Antibody (FITC)

20-abx319128 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (PerCP)

abx446379-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (PerCP)

abx443994-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (Biotin)

abx413268-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody (Biotin)

abx442872-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) Antibody (Biotin)

20-abx319129 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug