cellular Antibody

cellular Antibody

Cellular tumor antigen p53 Antibody

20-abx109268 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody

20-abx110393 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

abx030969-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

abx030969-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

49774 SAB 100ul 499 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

49774-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

49774-50ul SAB 50ul 286.8 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

abx030969-400l Abbexa 400 µl 525 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

MBS9436514-005mL MyBiosource 0.05mL 325 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

MBS9436514-01mL MyBiosource 0.1mL 435 EUR

Cellular Apoptosis Susceptibility Antibody

MBS9436514-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1810 EUR

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108088 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular tumor antigen p53 Antibody (HRP)

20-abx108947 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx121795 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx139924-01mg Abbexa 0.1 mg 444 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141063 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141064 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141088 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141162 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141164 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141175 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx142273 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx133358 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134518 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134519 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134520 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134521 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx137175 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx037925-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx018341-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx020578-02mg Abbexa 0.2 mg 560.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx011309-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx013359 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008609 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008610 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008611 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008612 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008613 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008614 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236083-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236084-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413267-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413271-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413272-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx448535-100ug Abbexa 100 ug 627.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx444908-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx037925-01mg Abbexa 0.1 mg 337.5 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032760-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032761-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032762-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx032763-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx018341-1mg Abbexa 1 mg 362.5 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-80l Abbexa 80 µl 300 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236083-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx236084-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx137175-01mg Abbexa 0.1 mg 525 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx137497-100tests Abbexa 100 tests 225 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx139924-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413267-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413271-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx413272-200l Abbexa 200 µl 425 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx448535-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price